HJF Advocaten

Wie zijn wij

Wij zijn mensen net als u. Daar waar u heeft gekozen voor het ondernemerschap, een vrij beroep, een bepaalde maatschappelijke carrière, hebben wij gekozen voor de advocatuur. Maar primair zijn we gewoon mensen. Zo gaan we binnen kantoor met elkaar om, maar ook daarbuiten. Met wederzijds respect. Daarnaast zijn we advocaat. Daar ligt onze expertise. Vanuit die expertise streven we middels verregaande specialisatie naar een optimaal niveau. De benadering van de cliënt wordt daarbij voor een zeer belangrijk bepaald door wie we zijn: oorspronkelijk, maar wel professioneel. 

Waarom

Deze oorspronkelijke benadering, geeft enerzijds bij ons zelf het plezier en daardoor ook de (intrinsieke) gedrevenheid, die noodzakelijk zijn om ons werk goed en gemotiveerd te blijven doen, anderzijds trachten we u, indien u onze ondersteuning inroept, volledig bij dit proces te betrekken, waardoor u zich gewaardeerd weet en begrijpt dat uw belang optimaal wordt behartigd.

“HJF Advocaten, dicht bij de ondernemer, dicht bij de praktijk.
 
Hoe

We stellen ons daarbij de vraag hoe we zelf geholpen c.q. benaderd zouden willen worden, indien we als ondernemer (juridische) ondersteuning nodig zouden hebben. Het denken over - en het antwoord geven op - deze vraag, maakt dat u zich bij HJF begrepen voelt. Dan helpt het, dat een groot deel van ons team een carrière buiten de advocatuur achter de rug heeft, voordat hij / zij advocaat is geworden en zo als professional dus ook aan de andere kant van de lijn heeft gestaan. Onze bijdrage – participatie met uw belang - gaat dan ook verder dan uitsluitend juridisch advies.

Wij vormen feitelijk uw sparringspartner.

We treden daarbij pro actief op, denken met u mee en attenderen u op ontwikkelingen, eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden. De verstandhouding is horizontaal en doorgaans informeel. Processtukken of brieven zijn het resultaat van gezamenlijke inspanning. Wederzijds respect voor elkaars kwaliteiten. Het is daarom ook niet zo dat contact pas plaatsvindt op een moment dat zich een probleem voordoet. We streven er juist in eerste instantie naar om problemen te voorkomen, dan wel eventuele schade te beperken. Het behoeft geen betoog dat vanuit deze benadering onze tarieven redelijk zijn en dat hierover vooraf goede afspraken te maken zijn.

Onze specialisaties
  • intellectueel eigendomsrecht;
  • arbeidsrecht;
  • (internationale) contracten;
  • financiering en (her)structurering van bedrijven;
  • vennootschapsrecht;
  • bouwrecht/ real estate.
Contactpersoon:Florence Jonker 
Functie:Front Office, Marketing en PR 
Telefoon:070-3870008 
Fax: 


google maps, bezig met laden...
Follow us
Deel onze pagina
Een ontbijt-je met een goed gevoel!Lees verder