Doelen

De Business Breakfastclub Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam heeft twee doelstellingen.

Primaire doelstelling is het financieel ondersteunen van het Ronald McDonald Huis dat aan het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam is verbonden.

Secondaire doelstellingen zijn:

Directe en concrete bijdrage leveren aan de samenleving (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
De lidmaatschapskosten ad € 250,00 per jaar, gaan volledig naar het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam. Daarmee levert uw bedrijf direct een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Verbinden van ondernemers in de regio om business voor, met en tussen elkaar te genereren ten behoeve van economische groei binnen de regio.
Het ontbijt is een middel om ondernemers in de regio Rotterdam met elkaar in verbinding te brengen waardoor zij elkaar beter leren kennen. Door het opbouwen van de Know-, Like- en Trustfactor wordt gestimuleerd business met, tussen en voor elkaar te genereren.

Naast het maandelijkse ontbijt, worden de leden gestimuleerd door middel van het organiseren van onderlinge activiteiten de banden te verstevigen en het netwerk verder uit te breiden. Daarnaast worden er regelmatig regionale en landelijke activiteiten voor ondernemers vanuit het Huis en Het Kinderfonds georganiseerd.

Een overzicht van alle activiteiten vindt u onder tabblad Agenda.

 


 

Follow us
Deel onze pagina
Een ontbijt-je met een goed gevoel!Lees verder