Best Business Friends
De 5 vragen aan...

De 5 vragen aan...

Peter van koppen

Elke maand vragen we leden het hemd van het lijf en stellen we 5 prangende vragen. Deze maand hebben we het genoegen met...

Peter van Koppen WEB

 

1. De leden van de Business Breakfastclub Ronald McDonald Huis Sophia (BBC) willen graag meer leren over uw bedrijf, over uzelf; kunt u ons iets vertellen over de activiteiten en uw functie?

15 jaar geleden zijn we met uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk begonnen. Inmiddels hebben we in Nederland ruim 5.000 mensen aan het werk. Het grootste gedeelte van deze mensen zijn arbeidsmigranten uit Polen en Hongarije; voor de helft van deze medewerkers regelen we ook de huisvesting. De meesten werken in de tuinbouw, techniek, vlees- en visverwerking en in de logistiek. We hebben sinds een jaar een operationeel management waardoor ikzelf meer op de achtergrond als adviseur, controleur, ambassadeur en netwerker werk. Door deze ontwikkeling heb ik meer ruimte om andere bedrijven en start-ups te adviseren en te helpen. Zo help ik Sissl, een full service marketingbedrijf, bij het werven van klanten vanuit mijn eigen netwerk. Het voordeel van een groot persoonlijk netwerk is dat de handel je gegund wordt. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk succesvolle koppelingen te maken en klanten ook op dit gebied te ontzorgen.

 

2. Wat maakt uw bedrijf bijzonder?

We zijn gespecialiseerd in het ontzorgen van klanten bij hun capaciteitsvragen en leveren zowel flexibele arbeidskrachten als vaste werknemers. Het onderscheidende is dat wij niet proberen zoveel mogelijk mensen weg te zetten bij onze klanten maar dat we actief helpen om de verwerkingskostprijs voor onze klanten zo laag mogelijk te krijgen. Door procesdienstverlening en inhouse-vestigingen kunnen we zorgen voor korte lijnen en intensief contact met onze uitzendkrachten én klanten. 

 

3. Sinds wanneer bent u lid van de BBC, en waarom is uw bedrijf lid geworden?

Wij zijn lid vanaf het eerste begin, ruim 6 jaar geleden. Het is belangrijk om, naast het harde werken wat we doen, bij te dragen aan goede doelen. Het is een prettig toegankelijk netwerk wat eraan bijdraagt om het Ronald Mc Donald huis te steunen. Én alle inspanningen komen rechtstreeks ten goede aan het huis, zonder dat er nog geld wegvloeit. 

 

4. Naast de belangrijke financiële bijdrage van uw bedrijf via de BBC aan ‘ons Huis’, wat levert de deelname uw bedrijf, uzelf op?

Het levert mezelf veel voldoening op; zeker als we een bijeenkomst hebben in het huis zelf. Er is in het leven veel leed en onrecht; er zijn ouders die graag dicht bij hun zieke kind willen zijn. Wij kunnen hierdoor een heel klein beetje bijdragen. Het zijn emotionele verhalen die we hier te horen krijgen. De tranen schieten in je ogen als je de dankbare ouders spreekt die door het huis dichtbij hun zieke kind kunnen zijn.
Voor ons bedrijf is het een goed toegankelijk netwerk dat als ambassadeur voor ons bedrijf dient. Ook zij hebben weer een netwerk van relaties met soms vragen over flexibele inzet van personeel. Daaruit haal ik dan weer nieuwe klantcontacten!

 

5. Ter afsluiting, wat wilt u graag nog delen met de andere leden?

Laten we, naast het netwerken wat we op een ontspannen manier doen tijdens onze maandelijkse ontbijten, met elkaar ambassadeur zijn en blijven voor het huis om het netwerk verder uit te breiden. En laten we met regelmaat verschijnen op de bijeenkomsten; het is belangrijk dat we met elkaar zorgen voor een boeiende omgeving en interessante meetings.
Samen met deze ondernemers het Huis en Speeldek laten draaien, hoe mooi kan je werk zijn.