Best Business Friends
De 5 vragen aan...

De 5 vragen aan...

Roel Swijnenburg

Elke maand vragen we leden het hemd van het lijf en stellen we 5 prangende vragen. Deze maand hebben we het genoegen met...  Roel Swijnenburg

Balthazar Breems

1. De leden van de Business Breakfastclub Ronald McDonald Huis Sophia (BBC) willen graag meer leren over jouw bedrijf, over jezelf; kun je ons iets vertellen over de activiteiten en jouw functie?

Ik ben eigenaar van de Lichaam en Geest Groep. We zetten aan tot een nieuwe benadering van (bedrijfs) zorg, die betere resultaten laat zien; minder verzuim, lagere kosten en weten wanneer iemand weer beschikbaar is voor werk. Ons team bestaat uit 80 professionals en we werken vanuit 3 locaties (Dordrecht, Rotterdam en Zoetermeer).
We leveren 2 soorten diensten.
1. LENGG- Grip op verzuim voor werkgevers. Dit doen we door integraal advies en diensten te leveren op het gebied van preventie, arbo, arbeidsrevalidatie en re-integratie.
2. Met 2 gespecialiseerde klinieken, waar we begeleiden bij de behandeling van zogenaamde somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) met de focus op:
• Vermoeidheidsklachten
• Chronische pijnklachten
• Whiplash
• Duizeligheid

2. Wat maakt jouw bedrijf bijzonder?

Hou het simpel want ingewikkeld doen kan altijd nog. We zijn geen leverancier maar partner en committeren ons aan de met elkaar vastgelegde doelstellingen.
We gaan, staan en nemen verantwoording voor resultaat. Voorbeeld: Bij onze arboklanten daalt het verzuimpercentage ten opzichte van de start gemiddeld van 6,9% naar 3,1%. Dit mag u ook van ons verwachten.

3. Sinds wanneer ben je lid van de BBC, en waarom is jouw bedrijf lid geworden?

We zijn sinds eind 2018 lid van de BCC. Waarom zijn we lid geworden. Gewoon omdat het Huis staat voor de mensen die het zo hard nodig hebben. In een levensfase waar ze zelf de regie kwijt zijn omdat hun kinderen in het ziekenhuis liggen. Daarnaast doordat een zakelijke relatie ons attendeerde dat het een leuk, nuchter en behulpzaam netwerk is.

4. Naast de belangrijke financiële bijdrage van jouw bedrijf via de BBC aan ‘ons Huis’, wat levert de deelname jouw bedrijf, jezelf op?

Kleine oogjes omdat ik midden in nacht vertrek om op tijd bij de ontbijtjes te zijn en er altijd op die dagen een verkeerschaos is. Maar het is het waard. Leuke zakelijke contacten en het levert ook werk op, omdat de relaties aan elkaar werk gunnen.

5. Ter afsluiting, wat wilt je graag nog delen met de andere leden?

Maak een prachtig 2020 van.

Samen met deze ondernemers het Huis en Speeldek laten draaien, hoe mooi kan je werk zijn.